CSR

społeczna
odpowiedzialność
biznesu

Zaradni

Fundacja „Zaradni” powstała z myślą o propagowaniu racjonalnego zarządzania własnymi finansami. Jej program działania to odpowiedź na rosnący problem nadmiernego zadłużenia Polaków. W tej chwili z długami nie radzi sobie już 2,3 mln osób. To co 10 rodzina. Wiele z tych osób znalazło się w pętli zadłużenia z powodu braku wystarczającej wiedzy na temat pieniędzy i konsekwencji własnych decyzji finansowych. W ramach swoich działań fundacja obecnie rozwija dwa programy ogólnopolskie.

Z myślą o osobach nadmiernie zadłużonych fundacja „Zaradni” prowadzi we współpracy z Centrami Integracji Społecznej program wsparcia zadłużonych o tej samej nazwie – „Zaradni”. Program służy wsparciu i budowaniu motywacji do wychodzenia z długów wśród osób z problemami kredytowymi. Dotychczas z jego oferty skorzystało kilkadziesiąt osób w Skarżysku Kamiennej, Tychach i Olsztynie.

Fundacja rozwija również program „Life Style Economy”. To warsztaty ekonomiczne skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem pilotażowej edycji programu, który stawia sobie za zadanie rozwój kompetencji ekonomicznych młodzieży. W przyszłości fundacja „Zaradni” chce również zająć się rozwojem doradztwa dla osób zadłużonych. Program realizowany we współpracy z Fundacją Edukacyjną ODiTK.

W toku realizacji programów i współpracy z partnerami społecznymi, jak choćby Centra Integracji Społecznej fundacja kładzie nacisk na promocję treści związanych z poprawą wiedzy ekonomicznej. Więcej informacji na temat działalności fundacji i jej programów można znaleźć na stronie www.fundacjazaradni.pl

 

 

 

MIASTECZKO WOLNE OD DŁUGÓW – mobilne centrum wsparcia osób zadłużonych

W Polsce problem ze spłatą długów ma ponad 2 miliony osób. Dla wielu z nich kończy się to spiralą zadłużenia, z której nie widzą już wyjścia. Ale dług to nie tylko problem finansowy, lecz także psychologiczny i społeczny. Dlatego też w listopadzie 2015 r. ruszyła społeczna akcja „Miasteczko wolne od długów” organizowana przez Fundację „Zaradni”, firmę Kredyt Inkaso i Kancelarię Forum. Skierowana była do wszystkich osób borykających się z zadłużeniem. Miała charakter społeczny, a jej celem było wsparcie i edukacja Polaków w rozwiązywaniu problemu nadmiernego zadłużenia.

 

 

 

Kredyt Inkaso wspiera fundrising wśród uczniów

Uczniowie z warszawskiego gimnazjum nr 42 zbierają pieniądze na budowę szkoły w Ekirudu. Kredyt Inkaso włączyło się w tę szczytną inicjatywę organizując dla uczniów szkolenia z zakresu fundrisingu.

Dzieci i ich rodzice z gimnazjum nr 42 w Warszawie, przy wsparciu Fundacji Dzieci Afryki, postanowili pomóc swoim rówieśnikom z Ekirudu w Ugandzie. Zbierają pieniądze na budowę i wyposażenie, tak potrzebnej tam szkoły.

Ta pożyteczna inicjatywa, to nie tylko pomoc dla potrzebujących, ale praktyczna lekcja ekonomii. Dlatego Kredyt Inkaso postanowiło wesprzeć gimnazjalistów prowadzących zbiórkę pieniędzy. Wesprzeć, dając narzędzia do efektywniejszego pozyskiwania pieniędzy. W tym celu Kredyt Inkaso sfinansowało uczniom serię szkoleń z zakresu fundrisingu – pozyskiwania pieniędzy.

Nowe doświadczenia i narzędzia fundrisingowe na pewno się przydadzą. Wybudowanie szkoły dla dzieci z Ugandy kosztuje 46 tys. A przecież nową placówkę jeszcze trzeba wyposażyć w niezbędne pomoce naukowe.

Kredyt Inkaso jako spółka giełdowa już od dłuższego czasu dostrzega znaczenie i wagę działań CSR. Dlatego firma angażuje się w działania na rzecz swojego otoczenia.

 

 

 

"Krok za Krokiem"

Uczniowie z warszawskiego gimnazjum nr 42 zbierają pieniądze na budowę szkoły w Ekirudu. Kredyt Inkaso włączyło się w tę szczytną inicjatywę organizując dla uczniów szkolenia z zakresu fundrisingu.

Działająca od 1990 roku zamojska fundacja „Krok za Krokiem” specjalizuje się w pomocy dzieciom niepełnosprawnym z mózgowym porażeniem dziecięcym. Kredyt Inkaso świadczy dla niej nie tylko pomoc finansową dla najmłodszych podopiecznych organizacji, ale również na rzecz zwiększenia aktywizacji zawodowej ludzi niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie. Jednym z przykładów wsparcia naszej Spółki dla tej fundacji był udział w zorganizowanym II Edycji Wieczoru Dobroczynności „OdDaM”, jaki odbył się w 2014 roku. Zebrane podczas niego pieniądze – ponad 11 tys. zł – przeznaczono na doposażenie i remont Parku Terapeutyczno-Rekreacyjnego w Bondyrzu, gdzie wychowankowie fundacji wypoczywają podczas wakacji.

 

 

 

Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Amazonki"

Kredyt Inkaso przyłączył się do akcji pomocy przy rozbudowie oddziału onkologii klinicznej zamojskiego szpitala papieskiego. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w 2013 roku powiększył się z kilkunastu do 33 łóżek dla chorych na raka, w tym także członkiń Stowarzyszenia Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki”. Wszystko to dzięki wsparciu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, który przeznaczył na remont i rozbudowę oddziału 1,5 mln zł. Nie bez znaczenia było też finansowe wsparcie – w wysokości 250 tys. zł – darczyńców, wśród których znalazła się nasza Firma.