Dobre praktyki

Kredyt Inkaso – Dobre praktyki Kredyt Inkaso - Dobre praktyki

Będąc członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk. KPF oraz PZZW skupiają kluczowe przedsiębiorstwa z rynku finansowego. Misją KPF i PZZW jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym m.in. poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, poszanowanie zasad etycznych i upowszechnianie wiedzy na temat rynku finansowego.

W związku z powyższym Kredyt Inkaso i jego pracownicy stosują "Zasady Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce" (w zakresie księgi pierwszej oraz księgi trzeciej) oraz "Zasady Etyki Branży Windykacyjnej Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami" w tym w szczególności "Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego" stanowiący część I przedmiotowych zasad etyki i przedstawiają je swym kontrahentom.

Zasady Dobrych Praktyk dostępne są na stronie KPF oraz w pliku PDF. W związku ze stosowaniem Zasad Dobrych Praktyk każdy z naszych klientów i kontrahentów może zgłosić swoją skargę lub zażalenie do Komisji Etyki KPF. Opis trybu składania tego typu wniosków znajduje się na stronie KPF. Jako członek KPF raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki KPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk.

Zasady Etyki Branży Windykacyjnej Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami dostępne są na stronie PZZW.

 

 

Masz dług w Kredyt Inkaso?

Strona korzysta z plików cookies. Przebywanie na niej oznacza akceptację polityki prywatności. Nie pokazuj więcej tego komunikatu